MICHA KAT – LEES MEE MET VLUCHTELING MICHA KAT (78): PETER & ELIZABETH FENWICK | THE ART OF DYING

Een van mijn ‘uitvindingen’, waar ik het meest trots op ben, is het begrip ‘Demmink Squads’. Dit is een groep anonieme killers, die namens de pedo Deep State mensen vermoorden, die een bedreiging vormen voor de pedofielen, zoals de journalisten Fred de Brouwer, Pamela Hemelrijk en ex politiebaas Gerard Bouman. Soms als ik over straat loop moet ik spontaan grinniken als ik aan de Demmink Squads denk: dat groepje dat daar voor die bar staat, zouden dat de Squads zijn? Die keurig geklede heren aan dat tafeltje daar, zijn dat de Squads, die zich hebben vermomd als zakenmensen? Zijn ze naar Belfast gekomen om me te vermoorden in opdracht van de pedofielen in Den Haag, van Rutte, Demmink, Wabeke en Westenberg? Sinds mijn arrestatie op Schiphol in 2012 en de ongekende terreur van de staat, die ik vanaf dat moment heb ervaren, speelt de mogelijkheid van een moordcommando, dat ‘ze’ op me afsturen voortdurend door mijn gedachten. Kijk naar de ‘Demmink dodenlijst’ op mijn website (https://revolutionaironline.com/). Kijk naar de honderden journalisten, die de laatste jaren wereldwijd vermoord of ‘gezelfmoord’ zijn door de ‘elite’. Het is in dit licht een worder, dat ik hier nog rondloop met mijn profiel als pedo jager en Demmink exposer.

Een van de dingen, die ik doe als reactie op deze dreiging is, dat ik me regelmatig inbeeld, dat ik wordt vermoord, voor een executie peloton sta of van een hoge rots wordt afgegooid. Door me op deze wijze ‘voor te bereiden’ op het fatale moment probeer ik de spanning, de stress en de pijn, die ik dan zal ervaren, te verminderen. Dit is een techniek, die reeds wordt beschreven door filosofen in het oude Rome. Een andere vorm van steun is het bestuderen van wat ‘dood’ eigenlijk is en wat er precies met ons gebeurt als we doodgaan. Catharina, de vrouw, waar ik over schreef in deel 64 (http://robscholtemuseum.nl/micha-kat-lees-mee-met-vluchteling-micha-kat-64-jorg-friedrich-the-bombing-of-germany-1940-1945/) van deze serie, heeft me wat dit betreft de ogen geopend en me een aantal beschrijvingen laten lezen en bekijken van NDE’s, near death experiences. This is stunning stuff. Duizenden mensen overal ter wereld, die onafhankelijk van elkaar precies dezelfde ervaringen en verschijnselen beschrijven, die onmiskenbaar wijzen op de onsterfelijkheid van ziel: dat kan geen toeval zijn. Bovendien bevinden zich onder deze mensen tal van medici van naam en faam, die hun reputatie en levensvoorziening op het spel zetten met hun rol als ‘klokkenluider uit het hiernamaals’. Nog sterker: onder deze mensen zijn er ook heel veel, die nog nooit van een NDE hebben gehoord en dus op geen enkele wijze op de hoogte konden zijn van de ‘klassieke’ en steeds terugkerende ervaringen en verschijnselen.

Doodgaan is een fantastische ervaring – de mooiste ervaring uit het leven! Dat wil zeggen: als je met jezelf in het reine bent. Dit is geen religieus gebazel, maar het resultaat van keihard wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van de eminente neuro psychiatrist Peter Fenwick. Ik ben volledig met mezelf ‘in het reine’ en kan dus doodgaan zonder enig negatief gevoel, hetgeen deze ervaring voor mij precies zo schitterend moet maken als wordt beschreven in de NDE’s. In onderstaande video legt Fenwick deze hele materie in een uur glashelder uit. De ervaring van een NDE is zo overweldigend, dat de mensen die het meemaken daarna compleet en fundamenteel veranderen – altijd ten goede.

Tot de ‘vaste elementen’ van de ‘classical NDE’ behoren een tunnel met aan het einde licht en ontmoetingen met overleden familieleden en of andere naasten, vaak ik de vorm van ‘deathbed visitors’, die daadwerkelijk gaan zitten op het doodsbed. Ook ga je daadwerkelijk een duidelijk gemarkeerde ‘grens’ over tussen leven en dood. Voor je die grens overgaat krijg je ‘premonitions’ (waarschuwingen) en vaak wordt ook beschreven, dat je voordat je daadwerkelijk sterft al ‘uitstapjes’ maakt naar een ‘nieuwe spirituele realiteit’. Van groot belang is, dat je bereid moet zijn om ‘alles op te geven’ om de transition soepel te laten verlopen; wie zich ‘vastklampt’ aan mensen of zaken uit het aardse leven heeft een moeilijker overgang, die wordt gekenmerkt door ‘spiritual restlessness’. Fascinerend is ook het verschijnsel, dat ‘terminal lucidity’ wordt genoemd: mensen met zware Alzheimer bijvoorbeeld worden vlak voor de dood weer helemaal helder, hetgeen een duidelijk bewijs vormt voor de ‘lichamelijkheid/stoffelijkheid’ van deze ziekte – als de ziel ‘vrijkomt’ van het lichaam is de ziekte er niet meer. Fenwick beschrijft ook hoe naasten vaak boodschappen krijgen over de dood van een geliefde via visioenen en of dromen en in veel gevallen ook een fel licht zien in de kamer als ze aanwezig zijn op het moment, dat hun geliefde sterft. Fenwick interviewde voor zijn onderzoek honderden carers uit hospices over hun ervaringen als stervensbegeleiders en velen daarvan vertelden, dat ze ‘shapes’ zagen, die het lichaam verlieten op het moment van sterven. Mijn huidige vriendin Ingrid is ook een carer en heeft dit ook meegemaakt, dat een shape in de vorm van een zwarte rookpluim uit de mond kwam op het moment van overlijden. Dit zou de ziel kunnen zijn. Opmerkelijk en fascinerend zijn ook de vele verklaringen over klokken, die ophouden met tikken en vogels, die verschijnen op vensterbanken. Nogmaals: dit alles is het resultaat van keihard en empirisch wetenschappelijk onderzoek, dat om wat voor duistere en macabere reden compleet wordt genegeerd en getaboeiseerd door de ‘gevestigde’ wetenschap en media. Blijkbaar hebben de powers, that be, er groot belang bij de mensen bang te houden voor de dood – niet verrassend, want de macht regeert voor 90% op basis van angst en het creëeren van angst scenario’s via de MSM.

Terug naar mijn Demmink Squads. Wat gebeurt er als je wordt vermoord via een kogel door je kop en het tijdige van het ene moment op het andere verwisselt voor het eeuwige? Hierover zegt de literatuur, dat er altijd een moment blijft tussen leven en dood, op welke wijze je ook aan je einde komt. Op dat moment verlaat de ziel pijlsnel het lichaam, zodat je ‘van bovenaf’ ziet wat er met je gebeurt. Een fascinerende beschrijving hiervan vinden we bij Victor Hugo, die in 1853 in een scéance in contact kwam met de spirit van de dichter André Chénier, die in 1794 onder de guillotine belandde. Chénier beschrijft zijn dood aldus aan Hugo – waarna hij via klopsignalen een gedicht zou hebben ‘afgemaakt’, waarin hij voor zijn executie was begonnen, waarbij Hugo de verzen zou hebben opgetekend:

Chénier told of his last moments on earth, seeing the slop basket swaying beneath his head, half-filled with blood from those executed before him, and, suddenly, hearing the creaking sound above his head. After the sensation that his head was falling into the slop basket, he found himself far above his headless body, his soul body being enveloped in a diaphanous sheath. He then felt the presence of his mother and mistress. He observed a luminous line separating his head from his body. “Death appears to me simultaneously on the earth and in the sky; while my body, transfigured by the tomb, plunges deep into the beatitudes of eternity,” he communicated. “I see, at an immense distance below me, my other body which the executioner is throwing to the worms, my head rolling in the gutter, my wound gushing blood, my guillotine blade being washed, my scalp hanging at the end of a stick, and my name being execrated by the crowd.

Dus als de Demmink Squads mij doodschieten, in Belfast of op welke andere plaats ook, zal ik iets vergelijkbaars meemaken. Laat ze maar komen.

Thanatos TV – What really happens when you Die | End-of-life-phenomena | At home with Peter Fenwick

Gepubliceerd op 2 mei 2018

Peter Fenwick (born 25 May 1935) is a neuropsychiatrist and neurophysiologist who is known for his pioneering studies of end-of-life phenomena.

In this interview he talks about near death experiences (NDE), death bed visitors and how we can achieve a good death.

NDE research is at the cutting edge of consciousness research and offers a convincing model for the understanding of what happens when we die. Peter Fenwick describes the different transitional phases of the dying process and highlights the importance of letting go at the end of ones life.

He offers fascinating insights into common phenomena at the end of life, such as premonitions, seeing a light, death bed visions and coincidences.

In his opinion everybody should know about death and the dying process, because it is a normal part of living.

Interviewer: Jens Rohrbeck
Editor: Werner Huemer
Director: Mehmet Yesilgöz

PLEASE SUPPORT OUR WORK WITH YOUR DONATION:

Thanatos
IBAN: AT13 1400 0862 1017 7770
BIC: BAWAATWW

Reacties:
https://youtu.be/78SkTuk8Zd4

MICHA KAT – LEES MEE MET VLUCHTELING MICHA KAT (77): PIET HAGEN | JOURNALISTEN IN NEDERLAND, EEN PERSGESCHIEDENIS IN PORTRETTEN 1850 – 2000
MICHA KAT – LEES MEE MET VLUCHTELING MICHA KAT (79): IRVIN D. YALOM | LYING ON THE COUCH